Praktyczne Porady na każdy temat

Efektywne mikroorganizmy – jak korzystać?

Efektywne mikroorganizmy – jak korzystać?

Zadziwiająca siła antyutleniania z EM (efektywne mikroorganizmy)
Tlen powoduje zniszczenie i degenerację na wszystkich płaszczyznach życia oraz osłabia witalność roślin, zwierząt i ludzi. To popularny proces utleniania.

Tylko nadmiar aktywnego tlenu ( pewien składnik tlenu), ma szkodliwy wpływ na geny człowieka, gdyż łączy się z nienasyconymi kwasami tłuszczowymi i przyśpiesza proces starzenia. Aktywny tlen jest przyczyną wszystkich patogennych procesów w przyrodzie. Wywołuje szereg chorób u człowieka i powoduje przyśpieszone starzenie się organizmu.

Zjonizowane pierwiastki chemiczne mają właściwości utleniające. Nawozy sztuczne i środki chemiczne dla rolników, są silnymi utleniaczami i przeprowadzają utlenianie wszystkich substancji z którymi się kontaktują.

Woda deszczowa po zetknięciu z nawozami sztucznymi i pestycydami, przyjmuje od nich szkodliwą informację i zachowuje ją w sobie w słabszej formie. Tą informację trudno jest usunąć z wody a trafia ona do naszych domów, zachowując szkodliwe właściwości zanieczyszczenia w sobie. Spożywając taką wodę z kranu, jesteśmy poddani poważnym zagrożeniom dla naszego zdrowia i życia.

Efektywne Mikroorganizmy ( EMy ) potrafią skutecznie wymazać przyniesioną informację w dużej liczbie substancji a szczególnie w wodzie.

Żyjemy obecnie w warunkach ekstremalnego utleniania, spowodowanego zanieczyszczeniem środowiska, zatruciem żywności i nadużywaniem chemicznych leków. Antyutlenianie jest kluczem do zmiany procesów utleniania, tak powszechnie występujących w naszym życiu. Jest to możliwe dzięki regularnemu stosowaniu i przyjmowaniu antyutleniaczy.

Zdolność do antyutleniania jest zdolnością do skutecznego zapobiegania utlenianiu. Na Ziemi doszło obecnie do przewagi procesów utleniania i dlatego ważne jest zapobieganie dalszej degeneracji środowiska naturalnego i naszego zdrowia.

Wybitne zdolności antyutleniające posiadają mikroorganizmy (EMy). Działają silnie na odwrócenie procesu utleniania i mają zdolności do ciągłej produkcji antyutleniaczy. Rośliny rosnące na glebie silnie utlenionej, potrzebują bardzo dużo energii, żeby przyswoić substancje odżywcze, potrzebne do ich wzrostu.

Przy wysokim stopniu utleniania, składniki odżywcze w glebie z trudem rozpuszczają się i są mało dostępne dla roślin. Gdy rośliny nie muszą radzić sobie z takim obciążeniem w glebie, to całą swoją energię mogą spożytkować na swój zdrowy wzrost. EM odnawiają naturalną wegetację roślin.

Efektywne mikroorganizmy w glebie

Metale ciężkie mają tendencję do jonizacji. Łatwo wchodzą w związki z innymi substancjami i stają się łatwo rozpuszczalne. W tych warunkach może powstawać duża ilość trucizn.

Przy zastosowaniu EM w glebie, zjonizowane metale ciężkie wracają do swojego pierwotnego stanu cząsteczki, pod wpływem procesu antyutleniania. Jako cięższe od wody docierają wraz z deszczówką do głębszych warstw gleby i tam się grawitacyjnie odkładają. Z tego powodu w mniejszym stopniu są pobierane przez roślinę, co zmniejsza ich toksyczność i szkodliwość dla ludzi i zwierząt.

Zauważyłam, że wiele sadów i upraw warzywnych w Polsce, znajduje się przy drogach szybkiego ruchu, gdzie zagrożenie roślin ołowiem jest mocno podwyższone. Dlatego polecam stosowanie Efektywne mikroorganizmy w tych szczególnych miejscach z większą odpowiedzialnością rolników za wyprodukowaną żywność.

Nie jesteśmy tego świadomi z jakich pól uprawnych spożywamy oferowane w sklepach spożywczych warzywa i owoce. Rolnicy jako producenci żywności, nie zawsze zdają sobie sprawę, że wyprodukowana żywność jest z metalami ciężkimi, bardzo szkodliwa dla nich i innych ludzi.

Zniekształcenia genetyczne ludzi i zwierząt, mogą mieć swoje źródło w wodach gruntowych, zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Dodając Efektywne mikroorganizmy do wody w postaci ceramiki, wpływa się na zmniejszenie w krótkim czasie zniekształceń informacyjnych wody.

Antyutlenianie spowodowane przez Efektywne mikroorganizmy, ułatwia roślinom przyjęcie substancji odżywczych i korzystnie wpływa na proces fotosyntezy oraz podnosi zdolność roślin do przystosowania się w warunkach danego środowiska.

Wrogiem naszych plonów jest różnorodność szkodliwych owadów, wywołujących i przenoszących choroby. Lubią one substancje utleniające a więc utleniacze. Nie znoszą warunków w środowisku antyutleniania. Jajeczka tych szkodników złożone na roślinach z Efektywne mikroorganizmy ( wysoki stopień utleniania), nigdy się nie rozwiną i tym sposobem nie rozmnożą szkodników.

Larwy spryskane EM nie dojrzewają do stadium dorosłości. Larwy te natomiast doskonale rozwijają się na brudnych i gnijących substancjach i roślinach, dzięki czemu produkują hormony potrzebne do przejścia do stadium muchy. Antyutleniacze zawarte w Efektywne mikroorganizmy, blokują tworzenie tych hormonów i zatrzymują metamorfozę.

Szkodniki mają za zadanie zniszczyć słabą i gnijącą roślinę, dlatego swoją pracę wykonują z pełną aprobatą natury. Mikroorganizmy wzmacniają roślinę, zamieniając w glebie proces gnilny na pożyteczny fermentacyjny. Mocna roślina jest odporna na choroby i szkodniki.

Mikroorganizmy uruchamiają proces, który usuwa szkodniki, nie niszcząc ich, lecz utrudniając ich dalszy rozwój. Efektywne mikroorganizmy są skutecznym środkiem do zniszczenia zapasu żywności mrówek, dzięki fermentacji i wytworzeniu innego zymogenu, którego mrówki nie lubią. Wobec tego muszą zmienić środowisko bytowania. Efektywne mikroorganizmy dodatkowo uniemożliwia dalszy rozwój jajeczek mrówek przez antyutlenianie.

Korzyści ze stosowania Efektywnych Mikroorganizmów są kolosalne, gdyż pozwalają na produkcję zdrowej żywności dla ludzi i zwierząt. Uzdrawiają środowisko naturalne, które coraz bardziej ulega degeneracji. Potrzebna jest zmiana świadomości rolników, aby zmienić dotychczasowy system produkowania skażonej chemicznie żywności, na stosowanie naturalnych metod produkcji rolnej.

Jestem dystrybutorem Efektywne mikroorganizmy. Służę radą i pomocą w stosowaniu EM w domu, ogrodzie i na roli. Oferuję suplementy diety oczyszczające organizm ze szkodliwych toksyn oraz mikroorganizmy dla zdrowia człowieka i zmiany informacji wody. Kontakt ze mną poprzez moją niżej podaną stronę internetową.

Danuta Wachowska

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl